acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Besøk på Ledaal

Tilpasses alle trinn

Ledaal er i dag både museum og kongebolig, men på 1800-tallet var det hjemmet til Kielland-familien. Hvordan var egentlig livet på Ledaal? Hvem bodde i det vakre herskapshuset, og hvordan var hverdagen deres?

Et besøk på Ledaal kan lære oss mye om livet i byen vår på 1800-tallet. Ledaal stod ferdig i 1803, og det som i dag er et sentrumsnært boligområde ble på denne tiden benyttet til beitemark for borgerskapets husdyr, og på de åpne markene hadde byens borgervæpning sin mønstringsplass.

Et besøk på Ledaal gir et innblikk i livet i borgerskapet og framveksten av den moderne byen, og åpner for diskusjoner om klasseskiller, makt, kjønn og sosial status.

Det anbefales å se Ledaal sammen med redervillaen Breidablikk på naboeiendommen. Dette gir et godt innblikk i viktige samfunnsendringer og borgerskapets levesett på hele 1800-tallet. Et besøk på begge anleggene varer i ca. halvannen time totalt.