Om museet

Herregårdsmuseum og kongebolig

Ledaal ble bygget som lystgård for Kiellandfamilien i perioden 1799 – 1803. Byggherre var kjøpmann og hoffagent Gabriel Schanche Kielland.  Hovedbygningen gir et godt  innblikk i datidens stil og smak og viser livet i byens borgerskap i første halvdel av 1800–tallet. Interiøret er rikt utstyrt med møbler og annet  inventar i rokokko, Louis Seize, empire og biedermeier. Anlegget med bygninger og park er i dag fredet.

Stavanger museum overtok ansvaret for Ledaal i 1936. Bygningen ble tilbakeført til tiden rundt 1850, og etter at restaureringen var ferdig ble det nye herregårdsmuseet åpnet i 1949. Sentrale temaer som formidles på Ledaal er lokalhistorie, stilhistorie, kunsthistorie og arkitekturhistorie. I tillegg til å være museum har Ledaal i dag funksjon som kongebolig og representasjonslokaler for Stavanger kommune.

Gabriel Schanche Kielland var oldefaren til Alexander Kielland. Forfatteren har selv aldri bodd på Ledaal, men hørte med blant gjestene i det strålende selskapslivet som fant sted her. I Kiellands romaner kan man kjenne igjen trekk både fra herregårdslivet, selve bygningen og fra familiemedlemmer og andre personer med tilknytning til Ledaal.

Bygningen har utstillinger over tre etasjer, og er dessverre ikke tilrettelagt for besøkende med rullestol. Barnevogner kan ikke tas med inn i utstillingene.

For et innblikk i hele 1800-tallets stil – og arkitekturhistorie anbefales det å kombinere besøket på Ledaal med besøk på redervillaen Breidablikk på naboeiendommen. Billetten gjelder for begge museer.

 Ledaal-bibliotek.jpg#asset:1202