Ledaal og Breidablikk - byhistorien sett fra Eiganes

Hvilke historier kan hus fortelle?

Hvilke historier kan hus fortelle? Et besøk på Kiellandfamiliens lystgård Ledaal, og Berentsenfamiliens bolig Breidablikk i Eiganesveien er en unik mulighet for skoleelever til å bli bedre kjent med to av byens flotteste bygg. Samtidig får de kjennskap til hovedtrekk i Stavangers utvikling og framveksten av den moderne byen. Gjennom husene og fortellingen om familiene som bodde her formidles historien om Stavanger på 1800-tallet, om oppgangs- og nedgangstider, og om en by i endring. Besøket gir et innblikk i livet i Stavangers borgerskap på attenhundretallet og hvordan de bygget sin velstand på sildefiske, skipsfart og hermetikkindustri. Et besøk på Ledaal og Breidablikk åpner også for diskusjoner om klasseskiller, makt, kjønn og sosial status.

Et besøk på begge anleggene varer i ca. to timer totalt.

Vi tilpasser formidlingsopplegget til klassens trinn og nivå.

Spisestuen på Breidablikk